GRATIS
ENTREE

ANBI / governance

Daddy Cool wordt georganiseerd door de Stichting Samenwerkende Muziekfestivals Limburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14074880. De Stichting Samenwerkende Muziekfestivals is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

RSIN: 811937926
Bezoekadres: Eloystraat 19, 6166XM Geleen
Postadres: Postbus 1058, 6160BB Geleen

Statutaire Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het organiseren van (muziek)festivals in Limburg ter bevordering van samenwerking en kennisoverdracht tussen (muziek)festivals die een gevarieerd, kwalitatief en laagdrempelig te beleven cultuur aanbod in Limburg nastreven opdat zij duurzaam behouden blijven;
b. het ten minste, maar niet gelimiteerd tot, jaarlijks organiseren van de (muziek)festivals Mama’s Pride in Sittard-Geleen en Daddy Cool in Heerlen;
c. het stimuleren van muziektalent in Limburg;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– de organisatie van (muziek)festivals waar bezoekers en artiesten met elkaar in contact komen en bezoekers kennis maken met diverse en aanverwante vormen van (pop)muziekcultuur;
– het organiseren van (muziek)talentwedstrijden;
– het organiseren van (pop)concerten en andere culturele activiteiten die bevorderlijk zijn voor een gevarieerd en kwalitatief (pop)cultuur aanbod;
– het samenwerken met andere culturele instellingen.
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. De exploitatiewinst wordt gebruikt voor culturele activiteiten en bestemmingen.

Raad van Toezicht
De stichting bestaat uit een bestuur en een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een maximum van twee termijnen. Huidige leden Raad van Toezicht (per 1 januari 2022) met functie, moment van aantreden en termijn:

Sjoerd Lamens (voorzitter) / directeur Geonius Group BV / maart 2021 / eerste termijn
Geerd Simons / directeur C’Magne BV / maart 2021 / eerste termijn
Bart Pastoor / eigenaar Barticipatiedotcom / maart 2021 / eerste termijn
Helmi van Bergen / eigenaar Juridiqua / maart 2021 / eerste termijn
John Smeets / directeur-eigenaar KBS Accountants / maart 2021 / eerste termijn
Frank Bemelmans / eigenaar Geonius Group BV / maart 2021 / eerste termijn

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door twee directeur-bestuurders:
Koen van den Berg / algemeen directeur / maart 2021
Kees van den Berg / creatief directeur / maart 2021

Beloning
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.
De directeur-bestuurders ontvangen in 2021 geen bezoldiging. Gemaakte onkosten voor werkzaamheden voor het festival worden vergoed.

Documenten:
Jaarrekening (2019)